Door studeren

Misschien heb je tijdens je studie kennis opgedaan van een bepaald onderwerp waar jij dieper op in wil gaan en nog meer van wilt weten. Misschien wil je jezelf wel specialiseren in een onderdeel van een bepaald vakgebied. Een logisch vervolg is na je WO-bachelor door te leren voor een WO-master. Veel HBO-ers die een bachelor hebben gedaan kunnen ook instromen in een universitaire master die bij hun opleiding aansluit. Dit moet wel via een pre-masterjaar. Een pre-master kan zowel een jaar of twee jaar duren afhankelijk van de gekozen richting. De pre-master is een overgangsopleiding van HBO-bachelor naar WO-master. Met een HBO bachelor en soms ook met een HBO propedeuse kan men zonder aanvullende eisen instromen op een WO-bachelor. Bij een HBO propedeuse kunnen aanvullende eisen worden gesteld alvorens je wilt doorstuderen in een WO-bachelor. Dit kan onder ander zijn dat de HBO opleiding moet aansluiten bij de WO opleiding en het maken van bijvoorbeeld een wiskunde of een engelse taaltoets. Ook bieden hogescholen en universiteiten associate degree’s(Ad).

Verschillen in niveau’s en graden

Masters en bachelor opleidingen zijn in de richting van een beroep. De vaardigheden die je in de theorie leert moeten aansluiten bij de praktijk in het vakgebied van de opleiding. Je beantwoord wetenschappelijke vraagstukken en leert methodes van wetenschappelijk onderzoek. Associate degree’s zijn twee jarige opleidingen en liggen tussen het MBO niveau 4 en HBO bachelor niveau in. Ze zijn bedoeld voor studenten die studeren op MBO 4 niveau en daarbij werken. Met deze graden worden de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Doorstroom naar een HBO bachelor is direct mogelijk na het behalen van de degree.

Studiefinanciering en LLL Krediet

Voor een voltijd opleiding kun je opnieuw studiefinanciering krijgen indien je jonger bent dan 30 jaar en je studiefinanciering voor deze tijd eerder is stopgezet. Indien je ouder bent dan 30 jaar kun je doorstuderen met studiefinanciering die je voor je 30ste kreeg. Voorwaarde is dat de studiefinanciering niet mag worden onderbroken na je 30ste. Indien dit wel het geval is vervalt het recht op studiefinanciering indien je deze na je 30ste opnieuw aanvraagt. Wel komen langstudeerders en 30 plussers in aanmerking voor het leven lang leren krediet (LLL krediet) dit is een lening ter hoogte van je collegegeld. Je leent dan niet meer voor levensonderhoud en lesmateriaal die wel bij de gewone studiefinanciering zijn inbegrepen. Indien je instellingscollegegeld betaald kun je meer lenen dan het wettelijke bedrag. Hiervoor moet je een collegegeld verklaring aan duo kunnen overleggen via de onderwijsinstelling.